Wehar's blog za nemoteno delovanje uporablja piškotke Google Analytics. Z obiskom te strani, se strinjate z njihovo uporabo.

6. jan. 2014

Zaščita in reševanje: Požar

Lep pozdrav!

Pred nami je tretji del iz serije objav o preventivnih ukrepih varstva pred (med in po) naravnimi in drugimi nesrečami, z naslovom Zaščita in reševanje. V tej objavi se bomo posvetili požarom.

vir
Požare v grobem delimo na požare v v objektu (sem spadajo tudi eksplozije), požare v naravnem okolju ter požare na prometnih sredstvih. V nadaljevanju si bomo pogledali preventivne ukrepe varstva pred požarom v vseh treh okoljih.

POŽAR V OBJEKTU

V bivalnih prostorih preživimo največ našega časa, zato se nevarnost, da bi povzročili požar iz neprevidnosti, malomarnosti ali nestrokovnosti, pojavi na vsakem koraku. Po poročanju URSZR število požarov v zadnjih letih narašča, največ pa jih nastane zaradi malomarnosti, ter zaradi: 
 • neprevidnega kajenja (in odmetavanja cigaretnih ogorkov)
 • vžigov vnetljivih tekočin, plinov
 • kuhanja in neprevidnega dela z odprtim ognjem
 • otroške igre z ognjem
 • okvar električnih in grelnih naprav
 • samovžiga saj
 • strele
 • ...
UKREPANJE PRED POŽAROM

Požare najlažje preprečimo tako, da čimbolj zmanjšamo možnost nastanka požara in sicer tako, da:
 • Skrbimo za urejenost bivalnih prostorov, predvsem pa urejenost stopnišč, kleti in podstrešij
 • Kamine, kurišča (odprta, peči centralne kurjave,...) in dimnike redno in skrbno čistimo, priporočljivo je dvakrat med kurilno sezono
 • Poškodovane kable in električne vtičnice zamenjamo z novimi; električnih naprav ne popravljamo sami, temveč jih peljemo k serviserju
 • Plinske naprave in jeklenke primerno skladiščimo, nikoli pod nivojem zemlje (kleti), v spalnicah ali na mestih, kjer temperatura preseže 40°C
 • Požarno in eksplozijsko nevarne snovi (lepila, čistila, barve,...) skladiščimo na varnih krajih, daleč od virov toplote in nedosegljivo otrokom
 • Sveč, petrolejk in naprav, ki oddajajo toploto (likalniki), nikoli ne puščamo prižganih brez nadzora. Takih naprav tudi ne postavljamo v bližino gorljivih snovi (npr. zavese)
 • Prižganega štedilnika nikoli ne puščamo brez nadzora, saj se lahko pregreta maščoba in olje vžgeta
 • Kupimo javljalnike požara, ki nas lahko pravočasno opozorijo na požar (cena je okrog 20 €)
 • Kupimo gasilnik na prah ali CO2 (tipa ABC), s katerim lahko pogasimo začetni požar, ter se z njim naučimo ravnati (o gasilnikih kasneje)
 • Ogledamo in zapomnimo si evakuacijsko pot (o tem kasneje)
vir
MED POŽAROM
 • Ko zagori je bistvenega pomena ostati miren
 • V kolikor nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar s sredstvi, ki jih imamo na voljo (voda, odeja, pokrovka, gasilniki, zidni mokri hidrant,...). 
 • Električnih naprav pod napetostjo in pregrete maščobe oziroma olja nikoli (!) ne gasimo z vodo.
 • V kolikor požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno
 • O požaru takoj obvestimo ReCO - gasilce (112)
 • Pričakamo gasilce in jih usmerimo k požaru
 • Gasilcem vedno povemo resnične podatke o shranjenih vnetljivih in drugih nevarnih snoveh, ter o drugih značilnostih stavbe
 • Iz visokih stavb se nikoli ne umikamo po zadimljenem stopnišču ali z dvigalom
 • Če je evakuacijska pot blokirana, ostanemo v prostoru in poskušamo preprečiti dotok dima. Če v prostor kjer gori dovajamo kisik, se bo požar še bolj razplamtel
 • Če je v prostoru veliko dima, si usta in nos pokrijemo z vlažnim robčkom ali krpo. Zadržujemo se pri tleh, saj je zrak tam čistejši.
Zakaj pregrete maščobe oziroma olja ne gasiti z vodo, nazorno kaže spodnji videoposnetek, v katerem je prikazano gašenje z ampulo, gašenje z mokro krpo (pravilni način gašenja) in gašenje z vodo:


EVAKUACIJA IZ STAVBE

Evakuacija pomeni umik iz objekta po najhitrejši poti na varno (zbirno mesto). Poteka po evakuacijski poti, ki je narisana v načrtu evakuacije in je označena z znaki, ki kažejo smer evakuacije do zbirnega mesta izven objekta, ki je ravno tako označeno.

vir
 • Ko ugotovimo, da je v objektu prišlo do požara in da ga ne moremo pogasiti sami, se skušamo čim hitreje po varni poti umakniti iz prostora in objekta, ter se zbrati na zbirnem mestu. 
 • Preden odpremo vrata preverimo če so topla. Če so, jih ne odpiramo, saj je na drugi strani verjetno požar, temveč poiščemo drugo varno pot za umik. Če smo v pritličju, se lahko evakuiramo tudi skozi okno.
 • Nikoli se ne vračamo v prostor (objekt) po dokumente ali druge vredne stvari
 • Če je v prostoru veliko dima, se plazimo po tleh, saj je tam zrak čistejši. Usta in nos si pokrijemo z vlažnim robčkom ali krpo
 • Izhod lažje najdemo, če se gibljemo ob stenah
Evakuacijska pot je lahko kdaj tudi blokirana. V kolikor se to zgodi, čim prej pokličemo številko 112, ter odpremo okno, da nas gasilci opazijo in da omogočimo dotok svežega zraka v prostor. Če opazimo, da se v objekt širi dim skozi odprtine na vratih, jih skušamo zamašiti z vlažnimi brisačami  ali drugim blagom, da preprečimo širjenje dima v prostor. Če pri sebi nimamo telefona, kličemo na pomoč skozi okno.

Pri evakuaciji iz visoke stavbe sledimo načrtu evakuacije, pri čemer nikoli ne uporabljamo dvigala ampak se umikamo po stopnicah. Protipožarna vrata naj bodo ves čas zaprta. Če se ne moremo umakniti na varno, se vrnemo v stanovanje in počakamo na pomoč. O požaru obvestimo tudi druge stanovalce, ko pa smo na varnem, pričakamo gasilce in jim posredujemo čim več informacij o požaru v stavbi.

vir
POŽAR V OKOLJU

V naravi lahko že nedolžna iskra povzroči požar velikih razsežnosti. Na to vplivajo predvsem vegetacija, smer in moč vetra, teren, vlaga, temperatura,... Več kot 95% požarov v naravi se povzroči zaradi človeške neprevidnosti in malomarnosti, najpogostejši vzroki pa so:
 • uporaba odprtega ognja (taborni ogenj)
 • kurjenje in sežiganje
 • odmetavanje cigaretnih ogorkov
 • odlaganje vročega pepela in gorljivih odpadkov
UKREPANJE PRED POŽAROM

Če kurimo v naravi, moramo poskrbeti, da je ogenj stalno pod nadzorom, da je kurišče zavarovano in obdano z negorljivim materialom ter da imamo v bližini pripomočke za gašenje (voda, gasilnik, pesek, lopata,..) Kurišče mora biti oddaljeno vsaj 50 m od gozda, ter 100 m od pomembnih prometnih poti, večjih naselji, objektov,... Ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost, je na vseh območjih, kjer lahko ogenj ogrozi gozd prepovedano kurjenje, uporaba odprtega ognja, odmetavanje cigaretnih ogorkov...

Požar lahko preprečimo na sledeči način:
 • Poskrbimo za urejeno okolico okrog stavb (gorljive snovi hranimo na varni razdalji)
 • Odstranimo veje dreves v bližini stavbe, zračnikov, dimnikov
 • V naravi kurimo samo na urejenih kuriščih in nikoli v vetrovnih in suhih dneh
 • V ogenj ne mečemo doz pod tlakom in drugih vnetljivih snovi
 • Po končanem kurjenju ogenj in žerjavico pogasimo, ter prekrijemo z negorljivim materialom
 • Nikoli ne odmetavamo cigaretnih ogorkov
 • Vozil ne parkiramo v suhi travi
 • Po gozdu se ne vozimo z avtomobili in motorji
KO ZAGORI
 • Ostanemo mirni
 • Poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar s sredstvi, ki jih imamo na voljo
 • Če požara ne moremo pogasiti, se umaknemo na varno
 • O požaru takoj obvestimo ReCO - gasilce (112)
 • Pričakamo gasilce in jih usmerimo k požaru
vir
POŽAR NA VOZILIH

Verjetnost, da bi zaradi požara prišlo do eksplozije osebnega vozila je zelo majhna (skorajda ničelna), večja je verjetnost, da ostanemo ujeti v vozilu in se zadušimo zaradi plinov, ki nastanejo pri gorenju. Začetne in manjše požare v avtomobilu, lahko pogasimo z 2 kg gasilniki na ABC prah, ki pa mora biti pritrjen na dosegljivem mestu. 
Do požara v vozilu najpogosteje pride zaradi:
 • okvar in poškodb
 • prometnih nesreč
 • malomarnega in neprevidnega kajenja
ČE ZAGORI (ko zaznamo znake, ki bi lahko pomenili požar)
 • Vozilo takoj ustavimo
 • Vsi potniki morajo takoj zapustiti vozilo in se umakniti na varno
 • Vzamemo gasilnik in poiščemo mesto nastanka požara
 • Z gasilnikom poskušamo pogasiti požar
  • Če zagori motor vozila, najprej malo privzdignemo pokrov, pri čemer pazimo, da nas zublji ne poškodujejo. Ko najdemo žarišče ognja, ga poskušamo pogasiti
  • Iztekajoče gorivo, ki se je vnelo, gasimo od zgoraj navzdol. Najprej pogasimo mesto iztekanja goriva, nato pa nadaljujemo z gašenjem goreče površine po tleh
 • Če nismo uspešni pokličemo ReCO - gasilce na 112
V kolikor se nam vozilo vname v predoru na avtocesti, ukrepamo tako, kot je prikazano v naslednjih video posnetkih:


GAŠENJE Z GASILNIKOM

Za gašenje začetnih in majhnih požarov so zelo primerni in učinkoviti gasilniki. Poznamo jih več vrst, odvisno od tega, s čim so polnjeni (prah, voda, CO2, pena). Glede na vrsto gorečega materiala, se odločimo kateri gasilnik bomo uporabili, saj niso vsi primerni za gašenje vseh materialov. V gospodinjstvih so najbolj primerni gasilniki na ABC prah ali vodo. Gasilnik mora biti nameščen na vidnem mestu v bližini vrat.

vir
vir
KAKO GASIMO?
 • Pred gašenjem električnih in plinskih naprav, izklopimo elektriko oziroma zapremo dovod plina
 • Vedno gasimo v smeri vetra
 • Gasiti začnemo z gibi z vrha proti dnu na sprednjem robu požara z varnostne razdalje 4 korakov. V kolikor nismo uspešni se približujemo
 • Iztekajočo tekočino začnemo gasiti zgoraj in nadaljujemo spodaj
 • Če je mogoče uporabimo več gasilnikov hkrati
 • Gasilnikov nikoli popolnoma ne izpraznimo, saj jih bomo morda potrebovali, če se ogenj ponovno pojavi
 • Po zaključenem gašenju se prepričamo, da je požar resnično pogašen
 • Izpraznjen gasilnik odpeljemo na pooblaščen servis na ponovno polnjenje
vir

Gasilniki na prah

Največkrat se pri gašenju srečamo z gasilniki na ABC prah. Novejše različice teh gasilnikov so polnjene pod stalnim tlakom in brez ročnika (prepoznamo jih po manometru ob ročici), starejše pa imajo v notranjosti posebno ampulo (ki ob predrtju poveča tlak v gasilniku) in ročnik na cevi.

Uporaba je enostavna:
 1. Sprostimo gasilno cev
 2. Izvlečemo varovalko (pri tem ne stiskamo ročaja, saj varovalke ni mogoče izvleči)
 3. Pritisnemo ročaj sprožilnega mehanizma in počakamo, da preneha šumeti (3-4 sekunde)
 4. Pritisnemo na vzvod ročnika, curek praška usmerimo na gorečo površino z vrha proti dnu in z gibi levo-desno (pri tem lahko čutimo statično elektriko)
Pri novejših različicah s stalnim tlakom, je dovolj samo pritisk na ročico, ki deluje kot ročnik.Gasilniki na CO2

Ti gasilniki so namenjeni gašenju električnih naprav nizke in visoke napetosti, električnih inštalacij, elektronskih naprav, niso pa najbolj primerni za gašenje na prostem. 

Uporaba:
 1. Sprostimo gasilno cev
 2. Izvlečemo varovalko
 3. Ventil na gasilniku obrnemo v levo do konca; pri aparatih z vzvodom le-tega pritisnemo navzdol
 4. Curek naravnamo v podnožje plamena
vir
POMEMBNO:
 • Skrbimo za požarno varnost
 • Ogledamo in zapomnimo si evakuacijske poti
 • Kupimo gasilnike in javljalnike požara, ter se seznanimo (ter ostale družinske člane) z njihovim delovanjem
 • Ko zagori ostanemo mirni
 • Začetni požar poskušamo pogasiti sami
 • Pregrete maščobe in olja ne gasimo z vodo
 • Obvestimo gasilce na 112
 • Evakuiramo se iz stavbe; pri tem ne uporabljamo dvigala
 • V naravi kurimo samo na urejenih kuriščih in ne v suhem, vetrovnem vremenu
 • Naučimo se uporabljati gasilnike
VIRI IN DODATNO BRANJE (povezave so delovale na dan pisanja objave):
V nadaljevanju še: Ogljikov monoksid in Neeksplodirana ubojna sredstva

Ni komentarjev:

Objavite komentar